iso9001На 05.11.2013година. Алпин Джобс получи сертификат за качество по система за управления на качеството ISO 9001:2008.

След преминати успешно одити, фирмата отговаря на изискванията по качество за дейности с обхват: Засаждане, поддържане, изкореняване, преместване и рязане на дървета. Изграждане и поддържане на зелени площи. Дървесен мениджмънт. Услуги по алпийски способ. Почистване на терени и снегопочистване.

Освен тези дейности, фирмата сертифицира и изделията от дърво, дървения материал и мулча.

Обхвата на системата по качество е Производство на изделия от дърво, дърва за огрев и мулч. С това Алпин Джобс ООД направи следваща крачка в развитието си.

По този начин екипа ще разполага с непрекъсната информация за предстоящи обекти, дейности, срокове и т.н.

Системата за управление на качеството ИСО ще помогне и при избора на наши клиенти именно да изберат нас и нашата работа като качествена. Така ние продължаваме да доказваме, че вървим напред и се развиваме.

Благодаря на всички колеги за вложеното старание и помощ при изготвяне на документите за процедурите по одитите.

Търсене в сайта